5″ DIA LOOP BACK ROTARY BRUSH W/ 1.5″ POLYP BRISTLES – Bàn Chải Loop Back 5” W/0.875” Lông Cừu

712,000 

  • Mã sản phẩm: 83-024

5″ DIA LOOP BACK ROTARY BRUSH W/ 1.5″ POLYP BRISTLES – Bàn Chải Loop Back 5” W/0.875” Lông Cừu

Đánh giá 5″ DIA LOOP BACK ROTARY BRUSH W/ 1.5″ POLYP BRISTLES – Bàn Chải Loop Back 5” W/0.875” Lông Cừu

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá 5″ DIA LOOP BACK ROTARY BRUSH W/ 1.5″ POLYP BRISTLES – Bàn Chải Loop Back 5” W/0.875” Lông Cừu
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Đang cập nhật thông tin.
    Đang cập nhật thông tin.
    Đang cập nhật thông tin.