CHROME ALUMINUM – SƠN LÓT NHANH KHÔ

Liên hệ

Là dòng sản phẩm nhanh khô, mang lại lớp sơn bên trong và bên ngoài có sức chịu đựng cao, thường được sử dụng trên bề mặt kim loại, gỗ hoặc liễu gai. Đặc biệt, sản phẩm này rất hữu dụng để sơn lại trên bề mặt nam châm hoặc nhôm. Có thể khô sau 5 phút cà có thể sơn lại lớp thứ hai trong vòng 20 phút. Khả năng chịu nhiệt là 250°F, kháng lại thay đổi của thời tiết và những yếu tố hóa học khác. …

Là dòng sản phẩm nhanh khô, mang lại lớp sơn bên trong và bên ngoài có sức chịu đựng cao, thường được sử dụng trên bề mặt kim loại, gỗ hoặc liễu gai. Đặc biệt, sản phẩm này rất hữu dụng để sơn lại trên bề mặt nam châm hoặc nhôm. Có thể khô sau 5 phút cà có thể sơn lại lớp thứ hai trong vòng 20 phút. Khả năng chịu nhiệt là 250°F, kháng lại thay đổi của thời tiết và những yếu tố hóa học khác. …

Đánh giá CHROME ALUMINUM – SƠN LÓT NHANH KHÔ

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CHROME ALUMINUM – SƠN LÓT NHANH KHÔ
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Đang cập nhật thông tin.
    Đang cập nhật thông tin.
    Đang cập nhật thông tin.